At være leder……

Er en kompleks størrelse.

Der er den faglige ledelse, den personalemæssige ledelse og i lige så høj grad den personlige ledelse. 


Når vi formår at få de tre ting til at spille sammen, så leverer vi fantastiske – og ikke mindst holdbare – resultater.

Kristina Boedker

Min virksomhedsbetragtning

Ide + mennesker + implementering = forretning

Min baggrund

De seneste 9 år har jeg arbejdet i virksomheder, hvor omstruktureringer, opkøb og effektivisering har været dagligdag.

Dette har givet mig en solid erfaring med både personaleledelse, coaching, projektledelse og forandringsledelse.


I de første 6 år havde jeg en mentor tilknyttet, der arbejdede med dels ledelsesmæssige teorier og i høj grad med udviklingen af mit personlige lederskab.

Herudover har jeg en uddannelse i HD (R), NLP og LEAN projektledelse.


Jeg tilbyder


1:1 lederudvikling
Indviduel sparring i relation til dine konkrete ledelsesmæssige problemstillinger

Mentorforløb – til den nye leder eller dig med ambition om at blive leder
At blive leder er en stor forandring.
Din faglighed og person kommer i spil på en helt andet måde end før.

Du står i en position, hvor du på den ene side skal lære at bruge helt nye redskaber indenfor ledelse, organisation og personaleledelse, samtidig med at dit personlige lederskab i den grad kommer i spil.

Jeg tilbyder et forløb, hvor jeg følger dig i det første halve år.
Forløbet vil indeholde nedenstående temaer men bliver tilpasset til din aktuelle situation, da der ikke findes to ens virksomheder eller to ens personer.

  • Dit personlige lederskab – din rolle som leder
  • Facilitering og proces/opgavestyring
  • Trivsel, værdier og kultur
  • Kommunikation
  • Personlig effektivitet
  • Samtalerne – MUS, ansættelsessamtaler, den svære samtale

Facilitering og understøttelse af projekter
Jeg kan facilitere og afholde temadage for dig og din afdeling, så du har mulighed for at deltage i dialogerne uden at have styr på det praktiske.
På baggrund af vores fælles forberedelse sikrer jeg at en styring af dagen i den retning, som du har fastsat.

LEAN / Effektivisering
Med baggrund i min uddannelse og erfaring indenfor optimering og effektivisering kan jeg understøtte dig i dine effektiviseringprojekter.

Der er også mulighed for at jeg kan bistå dig som projektleder på specifikke LEAN projekter, ligesom jeg kan hjælpe dig med etableringen af en generel forbedringskultur i din virksomhed.

Kristina Boedker